News

Kurshold

Pause i et grunnkurs
13/07/2013
Mange kurs har blitt holdt og skal holdes
I år har det blitt holdt en del fotokurs av meg og det vil bli holdt flere.
Det er artig å bli spurt om å holde kurs utover fylkesgrensene og i den sammenheng har jeg lagt til en pdf fil under seksjonen for Fotokurs. Denne pdf'en vil vise priser for hva de forskjellige kursene koster.Det blir mer og mer aktuelt med kurshold for klubber tilknyttet NSFF (Norsk Selskap For Fotografi)og disse klubbene vil få spesialpriser.