Mine tjenester

Jeg fotograferer alle typer eiendommer. Private boliger, næringseiendommer, fritidseiendommer, gårdsbruk. Om det trengs bilder av ansatte i bedrifter, enten som rene portretter eller "in action", så har jeg jobbet mye med det også.
Her kommer et mer spesifisert oppsett på hvilke tjenester jeg kan tilby.
Pakke 1: Små leiligheter/hybler o.l.
Tilpasset små leiligheter og hybler opp til 50 m2. Typisk 15-18 bilder.

Pakke 2: Leiligheter og mindre fritidseiendommer
Denne er tilpasset eiendommer opp til ca.80 m2. Typisk 25-28 bilder.

Pakke 3: Enebolig/rekkehus/tomannsboliger samt større fritidseiendommer
En ganske vanlig pakke. Omfatter gjerne 2 etasjer med totalareal på ca 180 m2. Typisk 35-38 bilder.

Pakke 4: Større boliger og fritidseiendommer
Tilpasset boliger fra 200-300 m2. Typisk 40-50 bilder.

Pakke 5: Villaer og highend-boliger
Tilpasset boliger i det øvre prissjiktet. Ofte 330m2 pluss. Typisk 60-65 bilder

2d/3d skisser
Jeg lager 2d og 3d skisser om dette er ønskelig. Dette kommer i tillegg til pakkepriser.

Mastefoto
Enkelte eiendommer har behov for en høyere kameravinkel for å få vist frem fasade/eiendom skikkelig. Mastefoto er ofte løsningen med kamera opp mot 7,5 meter over bakkenivå. Tillegg til pakkepriser.

Dronefoto
Noen ganger trengs det drone for å få god oversikt over eiendom. Standard her er 5 bilder.

Prefoto/Refoto utebilder
Det kan være behov for å ta utebilder på en dag før andre bilder pga værforhold o.l. Dette kan også gjøres i etterkant av samme årsaker. Typisk rundt 10 bilder.

Lengre kjøreavstander til eiendom
Om eiendom krever lengre kjøretur (over 40 kilometer en vei), vil det komme et tillegg for dette. Ferge/bom inkluderes her. Spjelkavik sentrum regnes som utgangspunkt.

Tomter/tomteområder
Her inkluderes 5-10 bilder fra bakkenivå, samt 8-10 bilder fra drone.

Kveldsfoto
Ofte kan kveldsfoto få frem helt suverene stemninger. Dette kommer i tillegg til pakkene.

Bomtur
Av diverse årsaker kan det skje at oppdrag avlyses. Om dette skjer under 24 timer før avtalt tid for oppdrag, vil der komme en liten avgift.

Bedriftsfoto av mennesker
Jeg tar på meg oppdrag for bedrifter som trenger bilder av ansatte. Her gjelder rene portretter eller "in action".

Næringsbygg
Her kjører jeg rene pakkeløsninger basert på antall bilder som ønskes. 10 bilder, 15 bilder,20-25 bilder eller 25-40 bilder. Evt. dronebilder kommer i tillegg.